Rosenlöfs Tryckerimuseum
Korsikavägen 23
812 93 Kungsgården
Tel: 0290 376 18

Bok nr 4

 Dikter från betet, hösten 2005
     Text: Birgitta Lillpers
  Bild: Dag Franzén
  Bandbeskrivning: Pappers-och pergamentband 
  Bindmetod: Japanese tortoise- shell binding
  Papper inlaga: Johannot 125 g
 Typsnitt: Korpus Romanisch

Bibliofilupplaga om 30 numrerade och signerade ex. 5.000 kr/st.Recensioner: