Rosenlöfs Tryckerimuseum
Korsikavägen 23
812 93 Kungsgården
Tel: 0290 376 18

BILDARKIV

Ett litet urval bilder från Rosenlöfs boks historia  2001 -


Interiör från bokbinderiet Rosenlöfs tryckerimuseum.
Till vänster: Bokbinderiet Till höger: Förgyllarpress

                                                               

Tommy Eklund, projektansvarig & bokbindare

                       
Smutstitel. Löst ark från "Sången i sköldpaddshuset

        
Uppslag ur Sången om sköldpaddshuset, med originalgrafik av Carolina Thorell

 

                          

                           

Överst till vänster: Grafiskt blad av Eigil Thorell - ur "Anmärkningar om saknaden 

 

Nederst till höger: Handbunden version av "Anmärkningar om saknaden

  

Till vänster: Eigil Thorell betraktar sina grafiska blad i galleriet.

Till höger: Världsbibliotekarien Sven Hallonsten läser ur "elementens minne Allt bevaras förvaras"

 

Till vänster: Eigil Thorell & Arne Johnson samtalar

Till höger: Arne Johnson & Eigil Thorell signerar 1 ex av deras handgjorda bok.

Till vänster: Arne Johnson läser ur sin bok på Rosenlöfs Galleri

Till höger: Carolina Thorell överlämnar blommor.

 

 

Till vänster: Nordiska Bokband 2005 - utställning på Konstakademien

Till höger: Eric Pauli Fylkeson & Carolina Thorell samt Nike från Samothtrake.

 

 

Till vänster: Projektgruppmöte på Solidaritetsrörelsens Hus, Stockholm. Eric Pauli Fylkeson, Sven Hallonsten, Tommy Eklund & Carolina Thorell.

Till höger: Arbetsteamet kring utgåvan "Badkar till övers". Kjell Andersson, Tommy Eklund, Mariana Ekner, Carolina Thorell, Kenny Forslund och på knä- Eric Pauli Fylkeson

 

                      

               

                           

Till vänster: grafik av Mariana Ekner + kub

                              

   Till vänster: Grafiskt blad av Mariana Ekner

   Till höger: Grafik av Lina Nordenström.                                                                                  

                                              

                               

Till vänster: Grafik av Lina Nordenström

Till höger: Interiör från Konstakademien

 

 

                                

Till vänster: Uppladdning i grönskan inför "Typernas Dag"- Eric Pauli Fylkeson med Rosenlöfs Vänner.

Till höger: Författaren Bernt Olov Andersson i samtal med Carolina & Åsa.

 

                                  

Till vänster: Göran Greider laddar upp inför "Typernas Dag" - tema "Tro, existens & politik"

 

                                  

Till vänster: Dag Franzén, Tore Berger och Birgitta Lillpers samtalar inför vernissage på Gula Rummet i Huddinge. Dikter från betet

Till höger: Från utställningen. Installation.

 

                                 

Till vänster: Installation - Dikter från betet, Rosenlöfs Galleri

Till höger: Gula rummet, Huddinge.

                                                   

                                                    

Tommy Eklund inviger utställningen "Dikter från betet"- Rosenlöfs Galleri.

                          

                      

                         

Till vänster: Den handgjorda upplagan av Betesboken

Till höger: Birgitta Lillpers & Dag Franzén- Rosenlöfs Galleri

                                                

Dag & Birgitta presenterar sitt samarbete med betesdikter & grafik.