Rosenlöfs Tryckerimuseum
Korsikavägen 23
812 93 Kungsgården
Tel: 0290 376 18

Arkiverat


 

Rosenlöfs Bok uppmärksammar att 2008 års Lars Ahlin- stipendium tilldelas Birgitta Lillpers för en romankonst som i Lars Ahlins anda ignorerar illusionsrealismens krav och med humor och säregen lyrisk täthet exponerar de spänningar som uppstår i det sociala samlivet när människorna lägger ut räls för sin framtid rakt in i varandras liv. 

 

Dag Franzén & Birgitta Lillpers, Rosenlöfs Museum.

Prisceremonin är den 12 april klockan 15.00 på Lars Ahlins torg i Kulturhuset i Sundsvall.

Kl.12.00 samtalar Gunilla Kindstrand med Birgitta Lillpers i Kulturmagasinets programsal.


 

 

Dags för sjunde textmässan i Stockholm.

Rosenlöfs Bok deltar för tredje året i rad.

Arrangören Vertigo Förlag presenterar årets mässa:

" Ingen kan längre betvivla att  de små och medelstora bokförlagen och tidskrifterna bär upp större delen av de mest spännande och kvalitativa texterna. På textmässan samlas gräddan av landets oberoende förlag och tidskrifter och visar sina nyheter och presenterar sina författare.

Årets textmässa satsar på kvalitet istället för kvantitet: Vi drar ner på antalet utställare för att ge mer luft och utrymme samt fokuserar på ett fåtal tunga seminarier istället för mängder av korta läsningar.

För mer information: www.vertigo.se

www.textmassan.com

Hitta: www.nurnberghuset.se

 

Bilder från Textmässan 2008

 

Sven Hallonsten, världsbibliotekarie besöker Rosenlöfs Bok

och Textmässan.


Foto: Dan Hansson

Rosenlöfs Bok uppmärksammar att Arne Johnsson  får SvD:s litteraturpris 2007.

Arne Johnsson har sedan debuten hunnit med att skriva tolv diktsamlingar.

Den senaste heter "Bäras utan namn till natt till morgon".

Vi rekommenderar även:

  elementens minne Allt

  bevaras förvaras

   Brev till min älskade;

          anteckningar                                           

 

Utgiven på Rosenlöfs Boks förlag, 2004.

Grafik av Eigil Thorell.

Fliktext av Birgitta Lillpers.

Kan köpas direkt av förlaget, eller beställas genom bokhandlare på nätet.

 

 

 

 

 


Strecket skapar en värld

 

Utdrag ur recension av "Några klargörande kommentarer kring konsten att måla" -

av Shih - tào. Svenska Dagbladet 11 juni 2007.

" I den syn på bilden som växte fram i Kina och som fått ett av sina mest pregnanta uttryck i Shih-táos traktat, är bilden likställd med verkligheten, den utgör en parallellskapelse, det finns ingen skillnad i verklighetsnivå. Måleriets handling ingår som ett likvärdigt inslag i en mer allomfattande tillblivelse- och skapelseprocess. Det måste visserligen finnas en överensstämmelse med världen, men den gäller mindre rent visuella kvaliteter än de krafter och förlopp som verkar i det synliga"

" I en värld som nu hotar att drunkna i den västerländska bildsynens yttersta konsekvenser, den mimetiska overklighet som massproduceras av de tekniker som utvecklats ur renässansperspektivets enklaste mekaniska apparat - kameran - rymmer Shih- táos lilla skrift en nästan revolutionär potential. Den pekar på möjligheten av en bild som är sant verkande och verkningsfull, som rymmer en rörelse och ett liv som förvandlar. Och det är här någonstans som den också kan möta vissa strävanden inom den västerländska konsten alltsedan modernismens första uppror."

av John Sundkvist

 

OBS! " Några klargörande kommentarer kring konsten att måla" är slut hos nätbokhandlarna. Rosenlöfs bok har ännu några exemplar kvar till försäljning. Det går bra att beställa direkt från förlaget.


Måleri, grafik, textil. Kerstin Bergman och Dag Franzén.
Bilder från sommarutställning i Rättviks Konsthall 9/6 - 16/9- 2007.

  Vid vernissagedagen medverkade också Birgitta Lillpers med uppläsning ur boken "Dikter från betet", ett samarbete med Dag Franzén och Rosenlöfs Bok. Den handbundna boken ingick som en del i utställningen.

 

"Hågna. Framför Dag Franzéns målning flyger Kerstin Bergmans skyddsänglar i glas och tråd".

 

"Fågel, fisk eller mittimellan?".

Grafik av Dag Franzén.

 

 

  Nedan. Bilder av den handbundna boken. Till denna utställning hade även bokbindaren Manne Dahlstedt specialbundet 1 exemplar av "Dikter från betet". Detta exemplar är unikt och tillhör Dag Franzén. Denna bok är inte till försäljning. Boken visades tillsammans med originalbindningen av Tommy Eklund. (Rosenlöfs Bok.)

  Bok bunden av Manne Dahlstedt.

 

Bok bunden av Tommy Eklund.

 

 

 

 


 

Rosenlös Bok deltog 2007 för andra året i rad på textmässan, Stockholms egen bokmässa.

"Textmässan för oberoende förlag och tidskrifter" har blivit en institution för den svenska ideallitteraturen - långt bortom storförlagens och bokhandelskedjornas slätstrukna, tillrättalagda kommers.

Textmässan grundades år 2002 av Vertigos förlags ökände C-M Edenborg tillsammans med författaren Gabriella Håkansson och Richard Herold, bokförlagschef på Atlas. Sedan några år sköts arrangemanget helt av Vertigo förlag.

På textmässan möter läsarna allt det som verklig litteratur ska vara: omskakande poesi och kritiskt tänkande.

 

  Rosenlöfs Bok mittimellan Alastor Press och

  Bokförlaget Lejd.

 

Ett urval bilder från årets textmässa.

 

  Alla webbadresser till de medverkande förlagen finns på www.textmassan.com

Arrangör: C-M Edenborg och Vertigo Förlag.

WWW.vertigo.se


 

 Konstnärshuset Stockholm 8 mars - 7 april 2007.

Eigil Thorell - Grafikgalleriet

Eigil Thorell räknas som en av Sveriges främsta grafiker. Hans torrnålar är sparsmakade. Bilderna av människor, natur och ting är på samma gång meditativa och med drömlik skärpa framträdande ur svärtan.

Eigil Thorell är autodidakt. Född 1933 i Sandviken, där han fortfarande bor och verkar, lever ett tillbakadraget liv och arbetar. Han är representerad vid ett flertal landsting, kommuner och museer, bl a Gävle, Hudiksvall och Sundsvall. Han har haft många separatutställningar, bl a Sandvikens konsthall, Galleri LA i Umeå, Galleri Astley och deltagit i samlingsutställningar, grafiktriennaler etc.

 

  "En av Sveriges märkligaste grafiker, hans konst har en intigritet som alltid fyllt mig med lust att arbeta med hans konst." har Agneta Nicklasson på Samlargrafik sagt.

 

  På Rosenlöfs Bok gav han i samarbete med författaren Per Gunnar Evander ut den handgjorda boken "Anmärkningar om saknaden", 2002, i en upplaga om 30 ex., där sex blad originalgrafik ingår.

På Rosenlöfs bok kom året därpå ytterligare ett samarbete i en handgjord bok, också här originalgrafik av Eigil, tillsammans med texter av poeten Arne Johnsson, "elementens minne Allt bevaras förvaras". 30 ex. Båda dessa böcker är också utgivna i faksimilutgåvor.

  Eigil Thorell och Arne Johnsson.

  Vid vernissaget medverkade också Arne Johnsson med uppläsning.

 

 

Faksimilutgåva av "elementens minne Allt bevaras förvara."

Faksimilutgåva av "Anmärkningar om saknaden."

Eigil har också gjort illustrationer i tidningar, tidskrifter och böcker, bl a till flera av Per Gunnar Evanders böcker.


 Kulturfestival i Korpilombilo

 

  Denna festival är den andra i ordningen. Festivalen har kommit att bli en mötesplats för samtal om konsten. European Festival of the Night är inte bara en hyllning till natten, den är också en grandios hyllning till kulturen, där tematiken ges ett mycket fritt spelrum.

 

 

 

  Carolina Thorell deltog i denna festival i "Tvärvetenskaplig workshop" och en "Allkonstföreställning" tillsammans med sex andra konstnärer: Margareta Petré, Daga Wennerström, Solrunn Rones, Greta Lindholm, David Henriksson och David Lundberg. Vid denna festival presenterades också Rosenlöfs böcker. Carolina har skrivit en text utifrån upplevelserna av av festivalen i tidskriften Provins.

 

 


 Bilder från en Gästrikedag på Sandvikens Huvudbibliotek 17 februari 2007.

  Tommy Eklund med Rosenlöfs Böcker.


Hälsinglands Museum 13 mars 2007.

Konsten att måla

  Kring Shih-táos text "Några klargörande kommentarer kring konsten att måla" samtalade konstnären Ola Granath och författaren Lars Nygren denna lördag i Hälsinglands Museum, Hudiksvall.

 

  Ola och Lars varvade presentationen med musikaliska improvisationer.

 

Ola talar engagerat om Shih-táo och sitt eget konstnärsskap.

Nedan: Ett urval bilder av Shih-táo som ingick i föreläsningen.

 

 

 

Lars Nygren vid pianot.


 Sandvikens Konsthall - 2006.

Bilder från vernissage av utställningen "Våtmarker" av Ola Granath.

Vid vernissaget var det även release av "Några klargörande kommentarer kring konsten att måla" av Shih táo.

 

 

 

 

 

  Rosenlöfs Bokserie.

 

  Tommy Eklund presenterar förlaget Rosenlöfs Bok och utgåvan av Shih-táo.

 

 

Ola Granath och Lars Nygren med orkester stod för det musikaliska inslaget.


 Bilder från Rosenlöfs Tryckerimuseum - kulturafton.

 

 

 

Kapellmästare & typograf Kenny Forsslund med orkester.

 

 

Författaren Bernt - Olov Andersson med orkestern Band avd. uppträdde

med eget material.

 


 Release av Anna Jörgensdotter på Rosenlöfs Museum.

  Anna valde Rosenlöfs Museum som plats för sin release av hennes senaste diktsamling,

"SÅNG FRÅN HJÄRTATS BAKGÅRD". Förlag: ETC

 

 

  Författaren Helene Rådberg medverkade med poesiuppläsning.

 

  Artisten, musikern Anna Frank stod för det musikaliska inslaget.

 

Anna Jörgensdotter läser ur den nya diktsamlingen.


 Från Capri till Rosenlöfs Museum - 29 november 2006.

Gunnar Adler Karlsson föreläser om sin filosofiska park utifrån västerlandets filosofiska idéhistoria.

  Gunnar Adler Karlsson tog i sitt föredrag med publiken på en minnesvärd resa genom västerlandets idéhistoria, med utgångspunkt i den filosofiska park i Capri, Italien, som Adler Karlsson byggt upp tillsammans med sin hustru.

Rosenlöfs Bok var medarrangör i detta arrangemang.