Rosenlöfs Tryckerimuseum
Korsikavägen 23
812 93 Kungsgården
Tel: 0290 376 18
Bok nr 2  (bild saknas)

 Elementens minne Allt bevaras förvaras -Hösten 2003 
    Text: Arne Johnsson
  Bild: Eigil Thorell.
  Bandbeskrivning: Helt skinnband/Pentland goat
  Försättspapper:  Försättspapper: Geltex 140 g
  Bindmetod: Japanese tortoise-shell binding
  Papper inlaga: Johannot 125 g
 Typsnitt: Korpus Romanisch
 Titeltryck: Äkta guld
 Grafiska blad: Torrnål 

Bibliofilupplaga om 30 numrerade och signerade ex.  5.000 kr/st. Ett fåtal ex kvar!


Recensioner

Utdrag ur Gefle Dagblad  30 november 2004.

”Och så vacker boken är, detta det senaste exemplet från projektet Rosenlöfs Bok.”

”Enkelt och klart satt text, mycket luft kring Eigil Thorells bilder. Svart omslag med titel,  författar- och konstnärsnamn i guldsnitt. Röda flikar till omslagets svärta”

”Och så Eigils  bilder! -----Men så de berättar! Här finns ett mörker, ett sår som mer antyder än fläker upp. Hela skalan från svart till vitt, över grått. Ett dunkel är bilderna svepta i , en dagrarnas mjukhet som understöder och aldrig överröstar texten”.

Björn Widegren


Utdrag ur Sundsvalls Tidning 2 december 2004

” Bild och text i vacker typografisk samklang, så var tanken när projektet Rosenlöfs bok startade 2001 på Rosenlöfs tryckerimuseum i Kungsgården i Gästrikland. Den nya utgåvan är en bok av poeten Arne Johnsson och konstnären Eigil Thorell; som de tidigare ett vackert, stilfullt arbete, vackrare böcker än dessa ges knappt ut.

Thorells gravyrer är i samklang med Johnssons text, alldeles klara och på något vis flyktiga och främmande på samma gång”

” Och samtidigt är Johnssons poesi, som vanligt motsägelsefull. Motsägelsefullheten är dess identitet. Om det inte är oberörheten. Läsa honom är som att vandra på flortunn is; det gäller att gå försiktigt, mycket lätt, mycket tyst. Men det är vackert, motsägelsefullt vackert; inte minst i en vackert illustrerad bok”.

Curt Bladh


Utdrag ur Barometern  Oskarshamns-Tidningen 13 december 2004

”Brev till min älskade är undertiteln. Vem den älskade är, vill han behålla för sig själv.
Läser man, så ser man. Det är ingen memoarbok, betonar han, även om den handlar om minne, saknad och Längtan”.

” –Jag fick välja en konstnär, som jag ville samarbeta med, berättar Arne Johnsson. Det blev Eigil Thorell , eftersom jag tycker om hans bilder, som rör sig lite flytande mellan dröm och realism. Han är också en skicklig tecknare med ett minimalistiskt uttryck. Jag tyckte hans bilder stämde med mitt sätt att skriva”.

”Hans bok är liksom alla dikter tänkt för långsam läsning, omläsning och högläsning, säger Han. 
Poesi sägs ju ofta vara svår. Men man får göra en insats som läsare också, läsa om, sitta kvar en stund och inte ge upp”.


”På  ett sällsamt sätt förenar dikterna i sig rörlighet och stabilitet”

”Detsamma kan jag tänka om bokens sex bilder, skapade av Eigil Thorell. De är öppna och förvissade bilder, fyllda av svirrande luft och dröjande tyngd.”

Birgitta Lillpers
Poet


Utdrag ur boken:

”böckerna ordnade i hyllor Läser och lämnar efter söker, känner med fingrarna över sidorna efter de små upphöjningarna och försänkningarna efter tryckplåtarna efter kvarglömda smulor  eller djur
klämda mellan sidorna blod från en annan kroppars tal lagrade över andras tal: vi sover vid varann drömmar väves Om ögonen rör sig i sina fördjupningar om blixtar av ljus tänds och släcks
bakom hudflikarna: står i lövverk i sommarens värme jag minns detta”