Rosenlöfs Tryckerimuseum
Korsikavägen 23
812 93 Kungsgården
Tel: 0290 376 18

Program 2005
UTSTÄLLNING I DUBLIN Sept-Okt
Rosenlöfs Bok är inviterade till en utställning i Dublin med "Sången i sköldpadshuset" och bok nr 2 "elementens minne Allt bevaras förvaras".

NORDISKA BOKBAND 2005 - 2006
Utställningen Nordiska Bokband innvigdes i Sverige på Galleri Astley i
Uttersberg den 20 mars 2005. Den visas därefter på Konstakademien i
Stockholm och i Kulturhusets läsesalong enligt följande tidsplan:
20 mars - 10 april Galleri Astley
15 april - 8 maj Konstakademien
10 maj - 21 maj Kulturhusets läsesalong

Utställningen kommer därefter visas:
Island, Reykjavik 10 juni - 19 augusti 2005.
Danmark, Dansk Medie Museum, Odense 30 september - 3o oktober 2005
Danmark, Kunstindustrimuseet i Köpenhamn, 17 november -4 december 2005.
Finland, Sanomahuset, Helsingfors 2 - 22 januari 2006.
Norge mars - april 2006.

Om utställningen:
Arrangörer för utställningen är Bokbindarmästareföreningen, Bokbindare-gesällskapet och Galleri Astley. Med utställningen vill de visa en nordisk karaktär såväl i val av boktitel som i formgivning och val av material och teknik. Utställarna väljer 1 titel av en nordisk författare eller ett nordiskt ämne. Förlagor, tankar, skisser kring bokbanden presenteras.

81 bokband kommer att visas på utställningen. De inlämnade bidragen har granskats av en svensk jury. Juryn väljer ut 25% av de antagna bidragen till ett hedersomnämnande.(# )

I juryarbetet deltog följande personer:
Bo Andersson och Peter Meyer, bokbindarmästare och ledamöter i den svenska
granskningsnämnden för gesällprov.
Hans Nyhlén, Galleri Astley.
Lotta Kuhlhorn, grafisk formgivare och illustratör.
Henrik Nygren, formgivare.
Tom Hedqvist, formgivare och rektor för Beckmans Designhögskola i Stockholm
(en av de mest kända skolorna för design i Sverige)

En katalog produceras med färgbilder på alla bidragen och med uppgifter om boken och bokbindaren. En text om det nordiska projektet på svenska och engelska inleder katalogen

Aktuell information om utställningens vandring, föreläsningar etc kommer att finnas på http://www.bokbinderi.org/bokbinderi.


Rosenlöfs Bok medverkar på utställningen med artefakten "Anmärkningar om
Saknaden", Rosenlöfs bok förlag, Kungsgården 2002. (# hedersomnämnande)
Text: Per-Gunnar Evander, bild: Eigil Thorell.