Rosenlöfs Vänner

Rosenlöfs Vänner är en ideell förening vars uppgift är att medverka till att Rosenlöfs Tryckerimuseum bevaras som ett levande museum. Rosenlöfs Tryckerimuseum är unikt. Knappt någonstans i världen finns ett så levande tryckerimuseum. Besökaren uppfattar det som om personalen gått hem på fredagen för att återgå till arbetet på måndagen. Och maskinerna fungerar som förr.

Föreningen har som sitt främsta syfte att stödja och samverka med Stiftelsen Rosenlöfs Museum kring olika arrangemang, programaftnar, utställningar etc.

Vår uppgift

Inte minst för de som växer upp i dagens IT-samhälle är det viktigt att få ta del av den grafiska utvecklingens historia. Det är bland annat mot den bakgrunden som Rosenlöfs Vänner har en uppgift att fylla. Vi vill på bästa sätt förvalta och bevara värdet av en svunnen tid för framtiden. Vi hoppas att du också inser värdet av denna verksamhet för att bevara museet och vill bidraga genom ditt medlemskap!

Aktiviteter

Stående programpunkter sedan starten är Nationaldagsfirande då museet öppnas för säsongen, "Typernas Dag" i september samt ytterligare någon aktivitet under hösten. När bokprojektet pågick anordnades den sk  ""Kulturaftonen" som leddes och presenterades av Sven Hallonsten, tidigare redaktör för tidningen Provins. De författare och bildkonstnärer som deltagit har bl a varit författare Bernt Olov Andersson, bildproducent Anders Jansson, konstnär Nina Eriksson, riksspelman Tony Wrethling, konstnär Jöran Eriksson, författare/konstnär Carolina Thorell, musiker Bertil Fält, författare Per Gunnar Evander, grafiker Eigil Thorell, poeten Arne Johnsson samt Eric Pauli Fylkeson.

Utställningar

Utställningar som Rosenlöfs Vänner varit initiativtagare till är bl a "Den handbundna boken", "Digitala fotografier", "Originallyrik/Originalgrafik", "Exlibris", samt tillsammans med Rosenlöfs Bok de handgjorda böckerna "Anmärkningar om saknaden" text Per Gunnar Evander, bild Eigil Thorell, "Sången i Sköldpaddshuset" text och bild Carolina Thorell, "Elementens minne Allt bevaras förvaras" text Arne Johnsson, bild Eigil Thorell, "Badkar till övers" text Eric Pauli Fylkesson, bild Mariana Ekner, "Dikter från betet", text Birgitta Lillpers, bild Dag Franzén. I samband med bokutställningarna har samtidigt grafiska blad av Eigil Thorell visats.

Utställande konstnärer under Gästrikkonst har varit Åsa Forsman, Annbritt Persson, Marie Engström, Tobias Wassberg, Janet Sjölin, Anna Nyberg Pudelzon, Tage Ryberg, Eva Perpåls och Anette Sundell. Björn,Skeppstedt, Olle Johansson, Åsa Larsson, Helena Nyman.