Rosenlöfs Tryckerimuseum
Korsikavägen 23
812 93 Kungsgården
Tel: 0290 376 18

Rosenlöfs bok  -

ett avslutat projekt som pågick under åren 2001 till 2008.

 (all information från www.rosenlofsbok.se finns bevarad här)


Kärleken till boken

Med kärleken till boken som drivkraft vill vi med detta projekt levandegöra det gamla hantverket och den unika plats som är Rosenlöfs Tryckerimuseum - det har faktiskt inte sin motsvarighet i hela Europa - genom att bjuda in det gamla i ett arbete och i en skapandeprocess som pågår idag. Dessa möten mellan konstnärer, författare och hantverkare är också en hyllning, till samarbetet, till en långsam, kommunikativ tillvaro.

Ett samarbete mellan poesin och bildkonsten
 


Rosenlöfs Bok är ett samarbetsprojekt som startade våren 2001 vid Rosenlöfs tryckerimuseum i Kungsgården, Gästrikland. En konstnär och en författare/poet möts vilket mynnar ut i en bok som handsätts, trycks och binds in enligt gamla hantverkstraditioner. En serie av vackra böcker blir nu till genom sådana möten.

30 numrerade och signerade exemplar


Varje handgjord bok ges ut i en liten bibliofilupplaga om trettio numrerade och signerade exemplar. Böckerna visas framförallt på bokbandsutställningar, museer gallerier och bibliotek, samt visas och säljs på Rosenlöfs Tryckerimuseum. Varje titel ges även ut i en faksimilupplaga tryckt på Sandvikens Tryckeri. Ett samarbete avslutas med en utställning av boken och konstnärens grafiska blad på museets galleri samt författarbesök.