Rosenlöfs Tryckerimuseum
Korsikavägen 23
812 93 Kungsgården
Tel: 0290 376 18

Finansiering

Bidragsgivare till Rosenlöfs Bok
Samt från  

  • Arbetsförmedlingen 
  •  Framtidens Kultur 
  •  Gunvor Göranssons Kulturstiftelse 
  •  Landsbygdsutvecklingsprojektet (Närab-Sandviken) 
  •  Lars Bucans Kulturstiftelse 
  •  Riksantikvarieämbetet 
  •  Sparbanksstiftelsen Nya 
  •  Statens Kulturråd