Rosenlöfs Tryckerimuseum
Korsikavägen 23
812 93 Kungsgården
Tel: 0290 376 18


GRAPHIC ART STUDIO IRLAND  HÖSTEN 2005

Bilder från Arne Johnssons och Carolina Thorells Irlandresa hösten 2005.