Rosenlöfs Tryckerimuseum
Korsikavägen 23
812 93 Kungsgården
Tel: 0290 376 18

Grafikskolan i Stockholm på besök till Rosenlöfs Museum hösten 2004.

Ett upptaktsmöte inför terminstarten.

Till vänster: Fika i gröngräset. Till Höge: Mariana Ekner, rektor/konstnärlig rådgivare för Grafikskolan tillsammans med elever i bokbinderiet på Rosenlöfs Museum.

Studiebesök inne i sätteriet. Rosenlöfs Museum

Bokbinderiet, Rosenlöfs Museum