Historik

Rosenlöfs tryckerimuseum, eller bruksgrafiska museum, som det oficiellt heter, har en arbetsplatshistoria som går mer än hundra år tillbaka i tiden.

• 1887 startas verksamheten av Helmer Rosenlöf.

• 1890 grundas "Bröderna Rosenlöfs Accidenstryckeri AB" av Helmer Rosenlöf och hans bror Ruben. Verksamheten bedrivs de tio första åren i Rosentorp, villan där tryckerimuseets utställning och reception idag är belägna.

• 1896 avlider Helmer endast 29 år gammal, och Ruben driver ensam företaget vidare.

• 1900 byggs den nuvarande tryckeribyggnaden. En ny rullinjeringsmaskin, från Förste & Tromm i Leipzig, levereras till Rosenlöfs och är sedan i bruk fram till nedläggningen 1974. Priset för maskinen är 309,50 kr.

• 1900-1938 drivs verksamheten vidare. Utrustning som snällpressar och skärmaskiner köps in. Tryckeriet byggs till med sätteri och papperslager.

• 1938 drar sig Ruben Rosenlöf tillbaka och överlåter/säljer företaget till åtta av de anställda. Verksamheten drivs vidare.

• 1968 går verksamheten med underskott. Företaget vacklar.

• 1970 köps den första sättmaskinen in; en begagnad maskin från 1929 av märket Linotype Multi. All text har dessförinnan satts för hand.

• 1974 den 5 juli blir den sista arbetsdagen vid Rosenlöfs. De anställda går hem och låter allt ligga som det ligger. Åttiosju års kontinuerlig tryckeriverksamhet i Rosenlöfs namn upphör.

• 1983, den 5 maj, öppnas Rosenlöfs igen, nu som bruksgrafiskt museum, det enda med en autentisk arbetsplats helt bevarad och med en fullständig utrustning för handsättning, högtryck och bokbinderi.