Bokbinderiet

De flesta trycksaker bearbetas på något sätt efter tryckningen. Detta sker i bokbinderiet. Här finns hjälpmedel som en förgyllningspress, paginerings-maskin, hörnrundningsmaskin, stockpress, skärmaskin, häftmaskin och bordspressar.

Marmorering

Receptet på marmoreringsvätskan sitter fortfarande kvar på väggen: 6 liter kalkfritt, mjukt vatten 120 gram garagenmossa Alun Oxgalla Denna vätska gjorde att färgerna som hälldes ner i karet inte blandades och inte sjönk till botten. På så vis fick man fram den vackra, vågformade marmoreringen genom att sänka ned bokblockets snittytor, en efter en.

Linjeringsrummet

I linjeringsrummet falsades, linjerades, häftades, märlades och perforerades trycksakerna, allt efter behov.